Yılmaz Tarım
BİZDEN HABERLER
KELEBEK TARLA AĞIR TİP!!!

 

X TİPİ ASKILI VE ÇEKİLİR TANDEM DİSKARO AĞIR TİP-KTA :

"YILMAZ TARIM",  tarafından patentli olarak üretimini yapmış olduğumuz "Askılı ve Çekilir X Tipi Tandem Diskaro", pulluğun işini tamamlayarak kesekleri parçalamak, toprağı karıştırarak tohum yatağı hazırlamak, tarladaki bitki atıklarını ve yabancı otları kesip parçalamak, gübreyi toprağa karıştırmak gibi işlemler için kullanılmaktadır. İş açısı mekanik olarak değiştirilen diskarolara göre çok avantajlıdır. Tarla içerisinde dönüşlerde kısıtlama yoktur ister sağa isterse sola dönebilir. İş açısını değiştirebilen pistonu sayesinde hareket halindeyken dahi toprak yapısına göre iş açısı ayar imkânı sağlamaktadır.Ağır  tip kelebek dıskaro patentli sisteminden kaynaklanan iş yapma  kabiliyeti sayesinde traktöre yük iletmeden  %40’lık bir iş avantaj iş ve yakıt tasarrufu sağlamaktadır.Ağır tip "kelebek" disk çapı 560mm olarak üretilmektedir.

 MODEL

DİSK SAYISI

DİSK ARASI(mm)

DİSK ÇAPI(mm)

İŞ GENİŞLİĞİ(cm)

YOL GENİŞLİĞİ  (cm)

AĞIRLIK(kg)

GEREKLİ GÜÇ(hp)

KTA-T20

20

225

560

271

319

890

60

KTA-T24

24

225

560

316

364

990

70

KTA-T28

28

225

560

361

409

1090

85

KTA-T32

32

225

560

406

457

1190

110 


ADRİMAK TARIM MAKİNALARI

ADRİMAK TARIM MAKİNALARI İNŞAAT-SAN.TİC.LTD.ŞTİ

!!! YILMAZ TARIM KURULUŞUDUR !!!

www.adrimak.com sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.İlginiz için teşekkür ederiz.


HİBE KAPSAMINDA KENDİ ÜRETT

Programın yatırım konuları

MADDE 8 – (1) Program aşağıdaki otuz dört adet yatırım konularını kapsar:

a) Anıza doğrudan ekim makinesi,

b) Arıcılık makine ve ekipmanı,

c) Balıkçı gemilerinde soğuk depo,

ç) Balya makinesi,

d) Biçer bağlar,

e) Biçerdöver ürün hasadında kullanılan GPS ve dane ölçer,

f) Canlı balık nakil tankı,

g) Çayır biçme makinesi,

ğ) Çeltik fide dikim makinesi,

h) Çiftlik gübresi dağıtma makinesi,

ı)  Dal parçalama makinesi,

i)  Diskli tırmık,

j)  El traktörü,

k) Fındık toplama makinesi,

l)  File sisteminin kurulması

m) Güneş kolektörü,

n) Mibzer,

o) Motorlu tırpan,

ö) Pamuk toplama makinesi,

p) Pancar söküm makinesi,

r) Patates söküm makinesi,

s) Pülverizatör,

ş) Sap parçalama makinesi,

t) Sap toplamalı saman makinesi,

u) Silaj makinesi,

ü) Sıra arası çapa makinesi

v) Su ürünlerinde buzlama makinesi,

y) Su ürünleri için kuluçka dolabı,

z) Süt sağım ünitesi ve soğutma tankı,

aa) Tambur filtre,

bb) Taş toplama makinesi,

cc) Toprak frezesi,

çç) Yem hazırlama makinesi,

dd) Zeytin hasat makinesi.


HAYVAN YATAK DEMİRİ

 ADRİMAK  Tarım Makineleri  LTD.ŞTİ.   Firmamız tarafından özel olarak üretimini yapmış olduğumuz Hayvan Yatak Demiri’’ Hayvanların yatma yerini düzenleyici sitemdir.

 


HİBELERLE İLGİLİ ÖN

Başvuruların 25 gün içerisinde İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü’ne yapılacağı, son başvuru tarihi ise 22 Temmuz olduğu bildirildi. Son başvuru tarihinden itibaren 20 gün içerisinde değerlendirmeler yapılacak. Başvuru sahipleri makine ekipmanlardan sadece birisi için başvuruda bulunabilecek. Daha önce hibe desteğinden faydalananlar aynı makine çeşidi için müracaat edemeyecek. Tarımsal amaçlı kooperatifler, birlikler ve bunların üst birlikleri hariç olmak üzere daha önceki etaplarda iki ve daha fazla hibe desteğinden yararlanan yatırımcılar başvuru yapamayacak.

2013 yılı Makine Ekipman Alımlarının Desteklenmesi kapsamında; anıza doğrudan ekim makinesi, arıcılık makine ve ekipmanı, balıkçı gemilerinde soğuk depo, balya makinesi, biçerbağlar, biçerdöver ürün hasadında kullanılan GPS ve dane ölçer, canlı balık nakil tankı, çayır biçme makinesi, çeltik fide dikim makinesi, çiftlik gübresi dağıtma makinesi, dal parçalama makinesi, diskli tırmık, el traktörü, fındık toplama makinesi, file sisteminin kurulması, güneş kolektörü, mibzer, motorlu tırpan, pamuk toplama makinesi, pancar söküm makinesi, patates söküm makinesi, pülverizatör, sap parçalama makinesi, sap toplamalı saman makinesi, silaj makinesi, sıra arası çapa makinesi, su ürünlerinde buzlama makinesi, su ürünleri için kuluçka dolabı, süt sağım ünitesi ve soğutma tankı, tambur filtre, taş toplama makinesi, toprak frezesi, yem hazırlama makinesi, zeytin hasat makinesi alabilecek.

Yatırımcı, makine ekipmanların mülkiyetini ve amacını, yatırımın bitiminden 2 yıl sonrasına kadar değiştirmeyecek.HİBE DESTEKLİ DİSKLİ

HİBE DESTEĞİ İLE DİSKLİ TIRMIK (DİSKARO) SATIŞLARIMIZ BAŞLAMIŞTIR!!!!!! 


Untitled Document
Yılmaz Tarım Makinaları ve Hayvancılık Ekipmanları   Gübre Makinası