Yılmaz Tarım
BİZDEN HABERLER
HİBELERLE İLGİLİ ÖN

Başvuruların 25 gün içerisinde İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü’ne yapılacağı, son başvuru tarihi ise 22 Temmuz olduğu bildirildi. Son başvuru tarihinden itibaren 20 gün içerisinde değerlendirmeler yapılacak. Başvuru sahipleri makine ekipmanlardan sadece birisi için başvuruda bulunabilecek. Daha önce hibe desteğinden faydalananlar aynı makine çeşidi için müracaat edemeyecek. Tarımsal amaçlı kooperatifler, birlikler ve bunların üst birlikleri hariç olmak üzere daha önceki etaplarda iki ve daha fazla hibe desteğinden yararlanan yatırımcılar başvuru yapamayacak.

2013 yılı Makine Ekipman Alımlarının Desteklenmesi kapsamında; anıza doğrudan ekim makinesi, arıcılık makine ve ekipmanı, balıkçı gemilerinde soğuk depo, balya makinesi, biçerbağlar, biçerdöver ürün hasadında kullanılan GPS ve dane ölçer, canlı balık nakil tankı, çayır biçme makinesi, çeltik fide dikim makinesi, çiftlik gübresi dağıtma makinesi, dal parçalama makinesi, diskli tırmık, el traktörü, fındık toplama makinesi, file sisteminin kurulması, güneş kolektörü, mibzer, motorlu tırpan, pamuk toplama makinesi, pancar söküm makinesi, patates söküm makinesi, pülverizatör, sap parçalama makinesi, sap toplamalı saman makinesi, silaj makinesi, sıra arası çapa makinesi, su ürünlerinde buzlama makinesi, su ürünleri için kuluçka dolabı, süt sağım ünitesi ve soğutma tankı, tambur filtre, taş toplama makinesi, toprak frezesi, yem hazırlama makinesi, zeytin hasat makinesi alabilecek.

Yatırımcı, makine ekipmanların mülkiyetini ve amacını, yatırımın bitiminden 2 yıl sonrasına kadar değiştirmeyecek.Untitled Document
Yılmaz Tarım Makinaları ve Hayvancılık Ekipmanları   Gübre Makinası